Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΒΕΡΚΟΝ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο verkon@otenet.gr. Η διεύθυνση και τα τηλέφωνα της εταιρείας είναι τα εξής:ΒΕΡΚΟΝ - Ε. Τσιτινίδου

Παραγωγή δομικών και χημικών προϊόντων

Β΄Ρωσοπροσφύγων 6, Τ.Θ. 257, Τ.Κ. 59100, Βέροια
Τηλ.: +3 0331 70848 - 72452 - 26671 - FAX: +3 0331 72452