Η Πρόσβαση στην Εταιρεία

Έδρα της έχει την πόλη της Βέροιας. Η πρόσβαση στην εταιρία είναι πολύ εύκολη, καθώς βρίσκεται εκατό περίπου μέτρα από τη διασταύρωση της Ν. Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης - Λ. Στρατού.
Πρόσβαση στη ΒΕΡΚΟΝ από Θεσσαλονίκη